Geloven gaat verder

GETUIGENISSEN VAN MENSEN

GELOVEN GAAT VERDER   2022

 

Huize Astrid,
Gentstraat 6, 8400 Oostende 
Aanvang 19.30 uur.
Dank voor vrijwillige bijdrage

 

 

 

In samenwerking met CCV - Brugge

Wij zijn zeer verheugd om u de 21ste jaargang van dit verkondigingsproject aan te kondigen. In 2021 kon het initiatief niet doorgaan omwille van het coronavirus. Met de getuigenissen van dit jaar erbij, zullen we in totaal 67 bekende christenen – mannen en vrouwen – over hun geloof en geloofsbeleving (aan het woord) gehoord hebben. Bemoedigd door de blijvende grote belangstelling, maar toch ook voorzichtig omwille van het coronavirus,  willen we in 2022 met dit initiatief authentieke en boeiende geloofsgetuigenissen van bekende en minder bekende christenen brengen.

 

We nodigen u graag uit om dit jaar te komen luisteren naar de getuigenissen van:

Donderdag 3 februari 2022
Donderdag 17 maart 2022
Donderdag 21  april  2022

Telkens om 19u30 in Huize Astrid - Gentstraat 6 - Oostende

* * *

Donderdag 3 februari 2022

Zr. Katharina Michiels:

abdis O.L.Vrouw van Nazareth in Brecht

Beatrijs traktaatje, Over zeven manieren van minne.

Zr. Katharina Michiels (Brugge, °1963) is in 1995 ingetreden in de abdij O.L.Vrouw van Nazareth te Brecht. In 2019 werd ze er abdis. Ze heeft een licentie pedagogie. Voor haar intrede werkte ze bij de VKSJ en als begeleidster in de Ark gemeenschap. Ze volgde een jaar Bijbelstudie in Jeruzalem.
De abdij in de Antwerpse Noorderkempen is de verderzetting van de vroegere abdij in Lier, waar de zalige Beatrijs van Nazareth in de dertiende eeuw woonde. De abdijgemeenschap van Onze Lieve Vrouw van Nazareth te Brecht bestaat uit een groep vrouwen die samen zoeken naar God. In deze trappistinnengemeenschap is er naast het gebedsleven ook ambacht. Men maakt er artisanale zeep die verkocht wordt onder het merknaam Trapp.
Aan de hand van Beatrijs’ traktaatje “Over zeven manieren van minne.” zal Zr. Katharina de dynamiek schetsen in een roepingsproces, maar ruimer ook in elk gelovig liefdesleven en elk liefdevol geloof.

* * *

Donderdag 17 maart 2022


Olga Vanoverschelde:

parochieassistente in decanaat Roeselare

God is er altijd geweest, Maar ‘hij’ zag er wel telkens anders uit.


 Olga Vanoverschelde ( Roeselare °1955)  is gehuwd met Jan Deraeve. Ze hebben 2 kinderen en 5 kleinkinderen waaronder een buitenlands pleegkleinkind. Olga woont in Roeselare. Na ongeveer 25 jaar te hebben gewerkt als bankbediende, werd ze boekhouder-bediende in de Palliatieve thuiszorg Midden-West-Vlaanderen ‘De Mantel’. Na een boeiende 6 jaar, waarbij ze veel heeft geleerd, maakte ze de keuze om haar job in ‘De Mantel’ op te zeggen en als Parochieassistent aan de slag te gaan in de federatie Roeselare-Centrum, met als thuisbasis de Godelieveparochie. Na het pensioen van pastoor Giedoo De Reu werd ze er coördinator. Ze is nu enkele maanden op pensioen, maar van een zwart gat is er nog geen sprake.
Het leven heeft me via omwegen heel veel kansen gegeven. Het waren telkens ‘mensen die op mijn weg kwamen, die me hebben geleid en begeleid. Ik zie hoe God zelf me mensen heeft gegeven.
“Steeds weer opnieuw breekt Hij binnen in mijn bestaan."

* * *

Donderdag 21 april 2022

Marc Steen:

bisschoppelijk gedelegeerde voor parochiepastoraal

Ervaringen van genade, doorgeven van wat we mochten ontvangen.


 Marc Steen ( Roeselare °1959) is in ons bisdom de bisschoppelijke gedelegeerde voor de parochiepastoraal. Hij is tevens deeltijds professor aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Zijn onderzoek behandelt thema’s als:  God en het menselijk lijden; de christelijke godsvisie; christelijke hoop (eschatologie), gemeenschapsopbouw en praktische ecclesiologie. Hij was jarenlang actief in de studentenpastoraal in Leuven.
"Graag bouw ik mijn getuigenis op rond ervaringen van genade.  Zoveel mogen we gratis ontvangen, zomaar, als geschenk: ons leven, schoonheid, deugddoende ontmoetingen, mensen die om ons geven en bovenal ook een God die om ons geeft… Zelfs in contrast-ervaringen, als het moeilijk wordt, kan er een ‘en toch-ervaring’ opduiken, deze geeft ons moed om verder te doen. Geloven zie ik vooral als dankbaar in het leven staan en doorgeven van wat we ontvangen hebben.


Meer info: inrichtend team Geloven gaat verder (Dekenijstraat 10),  059 70 17 19

antoon.wullepit@telenet.be of kijk op www.gelovengaatverder.be.

CCV in het bisdom Brugge  
Potterierei 72
8000 Brugge
050/ 44 49 53

wim.vervaeck@ccv.be 
www.ccv.be

 

VOORGAANDE GETUIGENISSEN

2020

download folder 2020

 

TOCHT DOOR DE WOESTIJN
ALS DE ANDER JE OP WEG ZET.

Barbara Mertens

Lees hier het verslag.

ZINGEVING EN GELUK
DE RADICALITEIT VAN HET
EVANGELIE TER INSPIRATIE

Luc Van Gorp

Geannuleerd wegens
Coronamaatregelen 2020

‘MENS, WAAR BEN JE?’
OVER ZOEKEN EN GEVONDEN WORDEN.


Mieke Kerckhof

Geannuleerd wegens Coronamaatregelen 2020

2019

download folder 2019

VOLHEID VAN VRIENDSCHAP EN GODS BARMHARTIGHEID
DE PELGRIMSTOCHT VAN HET HART

Gaby Quicke

Lees hier het verslag.

DE CONTEMPLATIEVE DIMENSIE VAN HET GELOOF
WERK MAKEN VAN DE BINNENKANT

Klaas Blijlevens

Lees hier het verslag.

VREUGDEVOL CHRISTEN ZIJN  ANNO 2019
ALS JONGGELOVIGE ZOEKEND NAAR OASEPLAATSEN

Annelien Boone

Lees hier het verslag.

2018

download folder 2018

GELOVEN IS EEN KWESTIE VAN DOEN

Thomas Quartier

Lees hier het verslag.

EENVOUD IN DENKEN EN DOEN

Tine De Leeuw

Lees hier het verslag.

GOD ZOEKEN LEVEN ROND EEN OPEN RUIMTE

Rebekka Willekes

Lees hier het verslag.

2017

download folder 2017

GOD EN MENS VRIJ MAKEN HET GESPREK ALS WEG

Erik Galle

Lees hier het verslag.

DE WEG NAAR BINNEN EEN LEZING VAN DE PARABEL VAN

Bart Verhack

Lees hier het verslag.

GOD IS LIEFDE!
GODS GENADEGAVEN ZIJN RIJK EN VERSCHEIDEN

Katherine Stubbe

Lees hier het verslag.

2016

Download folder 2016

"VERRAST DOOR VREUGDE
God vinden en liefhebben in alle dingen"

Nikolaas Sintobin

Lees hier het verslag.

"IDEAAL EN REALITEIT, EEN SIAMESE TWEELING"
"CHRISTEN ZIJN IN DE MODERNE WERELD"

Luk Vanmaercke

Lees hier het verslag.

"GELOOF WAS IETS VOOR ONNOZELE MENSEN"

An Depuydt

Lees hier het verslag.

2015

Download folder 2015

"KINDEREN VAN DE HOOP"

Jan De Volder

Lees hier het verslag.

"LEVEN AAN GODS HAND
Geloof geïnspireerd door Edith Stein"

Ilse Kerremans

Lees hier het verslag.

"ZINVOL LEVEN
LIEFDE IN AL HAAR ASPECTEN"

Mia Leyssen

Lees hier het verslag.

2014

Download folder 2014

"BIDDEN EN HET GOEDE DOEN".
"GELOVEN GEINSPIREERD DOOR BONHOEFFER"

Lode Aerts

Lees hier het verslag.

"OVER LIJDEN EN HOOP.
GOEDE VRIJDAG, STILLE ZATERDAG
EN PASEN IN ELK MENSENLEVEN"

Anne Vandenhoeck

"GOD IS IN DE HEMEL
EN JIJ BENT OP AARDE!"

Marc Vervenne

2013

Download folder 2013

 

"GELUK ZAL ONS VOLGEN"

Katie Velghe

"GELOVEN: JEZUS EN DE KERK"

Bisschop Johan Bonny

2012

Download folder 2012

"VREUGDE, EENVOUD EN
GEZOND VERSTAND"

Piet Raes

"IN DE VOETSPOREN VAN
GODS MEDEDOGEN"

Abdis Trees Cooman

"DE BIJBEL, EEN (G)OUDE(N) GIDS"

Bénédicte Lemmelijn

2011

Download folder 2011

"KERK EN GELOOF"

mgr Jozef de Kesel

"GELOVEN:
PELGRIMEREN MET GOD NAAR GOD"

priorin Trees Goetghebeur

"DE KRACHT VAN DE MYSTIEK"

Myrjam de Keyser

2010

Download folder 2010

"WAAR IS JOU BRANDEND BRAAMBOS?"

Christine Bruggeman

"DE KRACHT VAN HET GELOOF"

Sabine Van Huffel

"OMWILLE VAN HET EVANGELIE"

Peter Schmidt

2009

Download folder 2009

"KANSARMOEDE IN DE GROOTSTAD"

Daniël Alliët

"TERUG NAAR DE WOESTIJN"

Bert Claerhout

"DE GEEST: LEVENSADEM
VAN DE KERK"

Abt Jos Wouters

2008

Download folder 2008

"APART EN TOCH SAMEN
GELOVIG
IN HET LEVEN STAAN"

Roos Maes - Thei Noukens

"IK GELOOF DE KERK
FRAGMENTEN
UIT EEN BOEIEND AVONTUUR"

Vicaris Koen Vanhoutte

"DOOR JEZUS
OP SLEEPTOUW GENOMEN
ERVARING VAN EEN GODZOEKER"

Abt Lode Van Hecke

2007

Download folder 2007

"CHRISTUS IN ONS VERGETEN SCHATTEN TERUGVINDEN!"

Abt Philippe Vanderheyden

"ALS HET VISIOEN VERDWIJNT,
VERWILDERT HET VOLK."

Mieke Van Hecke

2006

Download folder 2006

"MET WOORDEN
WONDEREN DOEN"

Jean Paul Vermassen
& Christine Waegeman

"MUZIEK EN STILTE
WEGEN NAAR GOD"

Kamile D'Hooghe
& Agnes Dumon

"VAN CHRISTUS ZIJN
EEN LEVENSLANGE UITDAGING!"

Abt Manu Van Hecke