Geloven gaat verder

GETUIGENISSEN VAN MENSEN

Tijdens de conferentiereeks Geloven gaat verder. Getuigenissen van mensen van het dekenaat  Oostende, vertellen bekende christenen over hun geloof en de dagelijkse beleving ervan.  Aangemoedigd door vele positieve reacties wordt de reeks in 2019 voor de negentiende keer georganiseerd. De conferenties vangen telkens aan om 19.30 uur en vinden plaats in:

Huize Astrid,
Gentstraat 6, 8400 Oostende 
Aanvang 19.30 uur.
Dank voor vrijwillige bijdrage

hier kan u de affiche en de folder downloaden.

Donderdag 21 februari 2019

DE CONTEMPLATIEVE DIMENSIE VAN HET GELOOF
WERK MAKEN VAN DE BINNENKANT

KLAAS BLIJLEVENS

KAPUCIJN EN AUTEUR

Klaas Blijlevens, geboren in 1938 in Dongen (Nederland), volgde de toenmaals klassieke weg van een priesterroeping. In 1956 trad hij in bij de kapucijnen en werd in 1963 tot priester gewijd. In het spoor van de kloostervernieuwingen leefde hij in een fraterniteit met medebroeders in een huurwoning in een volkswijk van Amsterdam. Na acht jaar onderdompeling in het stadsleven sloot hij in 1976 aan bij de Vlaamse kapucijnen en kwam in de Westhoek terecht, waar hij in 1981 pastor werd in het psychiatrisch ziekenhuis van Ieper.  Sinds 2009 woont hij in Brugge.

Uitspraak van Klaas
“Zeer veel aandacht gaat in onze huidige kerkgemeenschap uit naar het goed functioneren van pastorale eenheden en alle bijhorende vergaderingen. Dit is een terechte bekommernis. Wie echter de moed opbrengt om zich te verdiepen in de rijkdom van ons geloof ontdekt een warmte en ruimte van leven die uitstijgt boven overgeleverde tradities en strikte levensbepalingen. Meer dan ooit heeft onze huidige kerkgemeenschap nood aan gelovigen die werk maken van de binnenkant van hun geloof, aan hen die leven vanuit de evangelische rijkdom van barmhartigheid en nabijheid, aan hen die, naar Jezus’ woord, in hun binnenkamer de Vader bidden in het verborgene.”Donderdag 21 maart 2019

VOLHEID VAN VRIENDSCHAP EN GODS BARMHARTIGHEID
DE PELGRIMSTOCHT VAN HET HART

GABY QUICKE

PRESIDENT HEILIGE GEESTCOLLEGE EN LEO XIII-SEMINARIE

Gabriël Quicke, priester van het bisdom Brugge, gaf les aan het Klein Seminarie in Roeselare, aan het Grootseminarie in Brugge en aan de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende, Campus Sint-Michiels. Hij was ook gouwproost van K.S.A. Noordzeegouw. In 2007 vertrok hij als Fidei Donum-priester (priester in zending) naar Libanon waar hij les gaf aan het Grootseminarie in Harissa en werkte in een Palestijns vluchtelingenkamp. In 2009 werd hij benoemd in Rome tot staflid van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid onder de Christenen, meer bepaald in de afdeling van de Oosterse Kerken (Midden-Oosten). Hij verdiepte zich in de oecumene, de wereld van de christenen in het Midden-Oosten en de spiritualiteit van Augustinus. Momenteel is hij president van het heilige Geestcollege en het Leo XIII-seminarie en heeft hij een lesopdracht aan de KU Leuven.

Uitspraken van pr. Gaby
“Alles wat ik ben, heb ik aan Gods barmhartigheid te danken.”
God is de bron van barmhartigheid, een bron die onuitputtelijk is en nooit opdroogt. De wereld heeft nood aan die barmhartigheid die alleen God ons kan schenken.“
“In God vinden wij de volheid van onze vriendschap en ons menselijke samenzijn en gaan onze dierbaren en vrienden nooit verloren.”
“Er is een stem van het hart, een taal van het hart. Die innerlijke stem is ons gebed. Het gebed spreekt de taal van het hart.”
“Waar is Christus ? Kijk naar de arme, die voor uw deur ligt. Daar is Christus! Ontvang de vreemdeling als gast. Dan zal je de Heer herkennen, aan tafel!”
“De Kerk is de pelgrimerende Kerk met haar tent op de rug, onderweg naar het hemelse Jeruzalem.
De Kerk is niet in de eerste plaats een instituut is met wetten en regels, maar een gemeenschap die gebouwd is op de trinitaire liefde van Vader, Zoon en heilige Geest. Zonder die liefde kunnen we de Kerk niet verstaan. Barmhartigheid functioneert niet zoals het principe van boekhouding. De logica van de barmhartigheid is die van de liefde die zichzelf vergeet…”
“De Kerk is een zorgzame moeder die niet op de eerste plaats oordeelt, maar luistert, uitnodigt en liefheeft en nieuwe kansen geeft. Dat is de taak van de Kerk: met heel veel liefde en geduld naar mensen toegaan en in nederigheid neerbuigen, de wonden liefdevol aanraken en genezen met de zalf van Gods barmhartigheid.”

 

Donderdag 25 april 2019

VREUGDEVOL CHRISTEN ZIJN  ANNO 2019
ALS JONGGELOVIGE ZOEKEND NAAR OASEPLAATSEN

ANNELIEN BOONE

DIRECTEUR IJD, JONGERENPASTORAAL VLAANDEREN

Annelien Boone, geboren op 31 augustus 1986 in Brugge,  gehuwd en wonend in Aalter. Na studies Latijn-Wiskunde in het Emmaüs instituut in Aalter behaalde zij achtereenvolgens een Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de universiteit van Gent en een Master in Cultuurmanagement aan de universiteit van Antwerpen. Zij startte als nationaal secretaris van IJD, jongerenpastoraal Vlaanderen en werd er in 2014 directeur van. Zij is lid van de parochiale ploeg Aalter, als vrijwilliger in de jeugdpastoraal en in het parochiecentrum. Zij geeft lezingen en getuigenissen in het kader van jongerenpastoraal.

Uitspraken van Annelien
“Door Taizé ging ik beseffen dat geluk schuilt in het eenvoudige”
“Het besef dat je nooit alleen bent, dat er altijd Iemand is die met je meegaat, dat spreekt me aan in het geloof.”
“Vlaanderen - net als veel andere plaatsen in Europa - is een geestelijke woestijn. Daarin moeten we oases aanbieden. Vindbare plekken, waar je als kerk een prioriteit van maakt. Jongerenpastoraal mag op veel plekken nog hoger op de agenda.”
“Laten we vooral moeite blijven doen om ook voor de 'vergeten' jongeren van vandaag, jongeren die in de kou staan, tijd te maken en met hen op weg te gaan.”
“Het is belangrijk christelijke gemeenschappen te vormen waarin jongeren welkom zijn. Het is ook belangrijk dat de Kerk jonge mensen ervaringen aanbiedt zoals de Wereldjongerendagen, pelgrimstochten naar Taizé of Lourdes, die momenten van bekering kunnen zijn.”


Meer info: inrichtend team Geloven gaat verder (Dekenijstraat 10),  059 70 17 19 of 059 70 37 97,

antoon.wullepit@telenet.be of kijk op www.gelovengaatverder.be.
CCV in het bisdom Brugge  
Potterierei 72
8000 Brugge
050/ 44 49 53

wim.vervaeck@ccv.be 
www.ccv.be 

 

VOORGAANDE GETUIGENISSEN

2018

GELOVEN IS EEN KWESTIE VAN DOEN


Thomas Quartier

Lees hier het verslag.

EENVOUD
IN DENKEN
EN DOEN

 

Tine
De Leeuw

Lees hier het verslag.

GOD ZOEKEN LEVEN ROND EEN OPEN RUIMTE

Rebekka
Willekes

Lees hier het verslag.

download folder 2018

 

2017

GOD EN MENS VRIJ MAKEN HET GESPREK ALS WEG

ERIK GALLE

DE WEG NAAR BINNEN EEN LEZING VAN DE PARABEL VAN

BART VERHACK

GOD IS LIEFDE!
GODS GENADEGAVEN ZIJN RIJK EN VERSCHEIDEN

KATHERINE STUBBE

2016

"VERRAST DOOR VREUGDE
God vinden en liefhebben in alle dingen"

Nikolaas Sintobin

"IDEAAL EN REALITEIT, EEN SIAMESE TWEELING"
"CHRISTEN ZIJN IN DE MODERNE WERELD"

Luk
Vanmaercke

"Geloof was iets
voor onnozele mensen"

An
Depuydt

2015

"Kinderen van de hoop"

Jan
De Volder

"LEVEN AAN GODS HAND
Geloof geïnspireerd door Edith Stein"

Ilse
Kerremans

"ZINVOL LEVEN
LIEFDE IN AL HAAR ASPECTEN"

Mia
Leyssen

2014

"BIDDEN EN HET GOEDE DOEN".
"GELOVEN GEINSPIREERD DOOR BONHOEFFER"

Lode
Aerts

"OVER LIJDEN EN HOOP.
GOEDE VRIJDAG, STILLE ZATERDAG
EN PASEN IN ELK MENSENLEVEN"

Anne
Vandenhoeck

"GOD IS IN DE HEMEL
EN JIJ BENT OP AARDE!"

Marc
Vervenne

2013

 

"GELUK ZAL ONS VOLGEN"

Katie
Velghe

"GELOVEN: JEZUS EN DE KERK"

Bisschop
Johan Bonny

2012

"VREUGDE, EENVOUD EN
GEZOND VERSTAND"

Piet
Raes

"IN DE VOETSPOREN VAN
GODS MEDEDOGEN"

Abdis
Trees Cooman

"DE BIJBEL, EEN (G)OUDE(N) GIDS"

Bénédicte
Lemmelijn

2011

"kerk en geloof"

mgr
jozef de kesel

"geloven: pelgrimeren
met god naar god"

priorin
trees goetghebeur

"de kracht van de mystiek"

Myrjam
de keyser

2010

"waar is jou brandend braambos?"

Christine Bruggeman

"de kracht van het geloof"

Sabine
Van Huffel

"omwille van het evengelie"

Peter
Schmidt

2009

"KANSARMOEDE IN DE GROOTSTAD"

Daniël
Alliët

"TERUG NAAR DE WOESTIJN"

Bert
Claerhout

"DE GEEST: LEVENSADEM
VAN DE KERK"

Abt
Jos Wouters

2008

"APART EN TOCH SAMEN
GELOVIG
IN HET LEVEN STAAN"

Roos Maes
Thei Noukens

"IK GELOOF DE KERK
FRAGMENTEN
UIT EEN BOEIEND AVONTUUR"

Vicaris
Koen Vanhoutte

"DOOR JEZUS
OP SLEEPTOUW GENOMEN
ERVARING VAN EEN GODZOEKER"

Abt
Lode Van Hecke

"CHRISTUS IN ONS VERGETEN SCHATTEN TERUGVINDEN!"

Abt Philippe Vanderheyden

"ALS HET VISIOEN VERDWijNT,
VERWILDERT HET VOLK."

Mieke Van Hecke

"MET WOORDEN
WONDEREN DOEN"

jean Paul Vermassen
& Christine Waegeman

"MUZIEK EN STILTE
WEGEN NAAR GOD"

Kamile D'Hooghe
& Agnes Dumon

"VAN CHRISTUS ZIJN
EEN LEVENSLANGE UITDAGING!"

Abt
Manu Van Hecke